Beton architektoniczny
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘beton architektoniczny jak zrobić’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Według zasad wymiany ciepła przez promieniowanie, ściany pomieszczenia z ogrzewaniem płaszczyznowym są silniej ogrzewane w górnej części niż w dolnej. Przejmowanie ciepła promieniowania przez ściany i podłogę w pomieszczeniu o kształcie sześcianu, którego sufit jest ogrzewany na całej swej powierzchni. W tym przypadku na każdą z otaczających po- wierzchni pomieszczenia przypada 1/5 ciepła oddawanego przez promieniowanie z sufitu. Wraz z odchyleniem od kształtu sześcianu oraz z wykorzystaniem tylko części sufitu jako powierzchni grzejnej (co najczęściej zachodzi w praktyce) różnią się też ilości ciepła napromieniowywane na poszczególne ściany i podłogę, a dzięki temu także temperatury powierzchniowe.
Ruch , wilgotność i czystość powietrza. Wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu z ogrzewaniem płaszczyznowym zależy od wilgotności powietrza zewnętrznego, od temperatur, pomieszczenia, od krotności wymiany powietrza i od ewentualnych źródel wilgoci w tym pomieszczeniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘beton architektoniczny jak zrobić’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Chociaż ogrzewania sufitowe pracują przy znacznie niższych tempera- turach powierzchni grzejnych, niż wspomniane poprzednio inne urządzenia ogrzewcze, to jednak ze względu na położenie powierzchni grzejnych, specjalną uwagę należy poświęcić wymianie ciepła przez promieniowanie między osobami w pomieszczeniu a powierzchnią sufitu. me można przy- jąć zbyt wysokich temperatur sufitu, gdyż inaczej mogło ulec zakłóceniu oddawanie ciepła przez głowę, konieczne ze względów fizjologicznych. Dotyczy to przede wszystkim dużych ogrzewanych powierzchni sufitu w pomieszczeniach dość niskich. Praktyczne doświadczenia wykazują, że w pomieszczeniach o zwykle spotykanych wymiarach w i o wysokości, w świetle między 2,7 – 3,2 m średnie temperatur sufitu aż do sufitu. Jeśli ogrzewa się jedynie mniejszą część powierzchni sufitu, wtedy można stosować wyższe temperatury. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘beton architektoniczny jak zrobić’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Ogrzewanie sufitowe można stosować również do chłodzenia pomieszczeń. W miejsce urządzenia kotłowego włącza się w obieg wodny wymiennik ciepła zasilany solanką albo wodą chłodzącą. Sufit grzejny odbiera wówczas ciepło przez odpromieniowywanie ze ścian i podłogi pomieszczenia oraz przez konwekcję z powietrza pomieszczenia. Wymiana ciepła przez konwekcję jest silniejsza niż przy ogrzewaniu, bowiem cząstki powietrza ochłodzone przy suficie opadają na dół wskutek ich większej gęstości. Odwrotnie niż przy ogrzewaniu – zimny sufit polepsza warunki schładzania głowy, a przez to zwiększa pożądany efekt chłodzenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘beton architektoniczny jak zrobić’

Temperatury ścian i podłogi

Posted in Uncategorized  by admin
November 22nd, 2018

Prowadzenie przewodów. Ogrzewanie sufitowe wykonuje się najczęściej z dolnym rozdziałem. Zasadnicza powierzchnia grzejna składa się wyłącznie z wężownic z rur leżących poziomo, a więc instalacja musi być starannie odpowietrzona, aby osiągnąć niezakłócony obieg wody i uniknąć korozji. W tym celu wodę powrotną prowadzi się często najpierw do góry, a później poprzez górny przewód zbiorczy z powrotem do kotłowni. W najwyższych miejscach należy przewidzieć naczynia odpowietrzające o właściwej, wystarczającej pojemności lub, przy dostatecznej wysokości poddasza, przewody odpowietrzające prowadzące do naczynia wzbiorczego . Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries