Beton architektoniczny
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

OCZYSZCZANIE ZA POMOCA KOAGULACJI

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

OCZYSZCZANIE ZA POMOCĄ KOAGULACJI Woda do picia oraz dla wielu zakładów przemysłowych musi być pozbawiona najmniejszych cząstek zawiesin, łącznie z koloidalnymi. Oczyszczanie w zbiornikach nie wystarcza i stosuje się osadzanie z koagulacją, z dalszym filtrowaniem. Koagulacja przyśpiesza osiadanie drobnych zawiesin i umożliwia zmniejszenie wymiarów osadnika, Koagulacja jest procesem fizyko-chemicznym j polega na dodawaniu do wody takich związków chemicznych-koagulantów, które powodują wytwarzanie się kłaczków. Kłaczki dzięki rozwiniętej gąbczastej budowie i ładunku elektrycznym o przeciwnym znaku absorbują drobne zanieczyszczenia zawieszone koloidalnie, a także pewną ilość ciał rozpuszczonych w wodzie. Najczęściej stosowanym koagulantem jest siarczan glinu Al2(S04h . 18 H20, który zazwyczaj stosuje się w dawkach od 20 do 100 g/m3 oczyszczonej wody, zależnie od stopnia zanieczyszczenia. [przypisy: beton dekoracyjny, płytki granitowe, płytki zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton dekoracyjny’

OCZYSZCZANIE ZA POMOCA KOAGULACJI

Posted in Uncategorized  by admin
July 13th, 2016

Demineralizacja wody Do zmiękczania wody dla celów gospodarstwa domowego lub dla przemysłu stosuje się filtry kationitowe. Filtry te mogą pracować pod ciśnieniem i mogą być wbudowane w przewód wodociągowy. Filtr kationitowy przeznaczony do zmiękczania niewielkiej ilości wody (do 1,5 mś/h) z wytwórni Zakładów Mechanicznych Wojewódzkiego Związku Gminnych Spółdzielni w Bydgoszczy. Kationit Escarbo (węgiel sulfonowany), o wielkości ziaren 0,5 mm, ciężarze objętościowym ok. 0,5 kg/l, współczynniku pęcznienia w wodzie 1,2 w ilości 125 litrów (ok. 60 kg) zalega warstwą 110 cm na 20 cm podłożu żwirowym. Zbiornik do prób wody o ej) 200 mm jest zaopatrzony w zasuwę wewnętrzną pozwalającą na gromadzenie 5,5,1 wody. Filtr kationitowy ZM WZGSp. w Bydgoszczy może zmiękczać wodę pod ciśnieniem do 3 atn. Stopień zmiękczania wody może sięgać O,Ol°n. [patrz też: płytki granitowe, płytki zewnętrzne, beton dekoracyjny ]

Comments Off

« Previous Entries