Beton architektoniczny
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

W wiekszosci przypadków woda dla potrzeb wodociagu musi byc uzdatniona

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2016

OCZYSZCZANIE WODY 7. 1. SPOSOBY OCZYSZCZANIA W większości przypadków woda dla potrzeb wodociągu musi być uzdatniona, tj. oczyszczona w zależności od potrzeb metodami mechanicznymi, chemicznymi czy biologicznymi. Stopień oczyszczenia wody zależy od jej przeznaczenia. Inne wymagania stawiane są dla wody przeznaczonej do picia, inne dla wody przemysłowej lub do pojenia zwierząt. Niekiedy woda dobra do użytku domowego działa niszcząco na urządzenia wodociągowe (głównie sieć) i wówczas musi być odpowiednio uzdatniana. Uzdatnienie wody ma na celu: odbarwienie, usunięcie zapachu i smaku, usunięcie zanieczyszczeń zawieszonych, odżelazienie, odmanganienie, odkwaszanie i odgazowanie, zmiękczenie i odkażenie. [więcej w: płytki elewacyjne, deski elewacyjne, płytki ceglane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deski elewacyjne’

W wiekszosci przypadków woda dla potrzeb wodociagu musi byc uzdatniona

Posted in Uncategorized  by admin
July 18th, 2016

Wężownica z rur wbudowana w strop pomieszczenia staje się jedna Z części składowych urządzenia ogrzewczego, wskutek czego musi on byt tak wykonany, aby spełniał wymagania nie tylko budowlane, lecz także l ogrzewnicze. Strop musi być w stanie skompensować wydłużenia i sił, wskutek naprężeń termicznych wywołanych ogrzewaniem, a jednocześnie dobrze i równomiernie rozprowadzać strumień cieplny od rur grzejnych do powierzchni sufitu. Według zaleceń rura, a także ewentualne żebra na niej umieszczone, powinny mieć na całej powierzchni ścisły kontakt z materiałem budowlanym, który jest przewodnikiem ciepła kontakt ten powinien być stale zachowany również podczas użytkowania. Oznacza te jednak, że współczynniki rozszerzalności obu materiałów powinny być tego samego rzędu wielkości, oraz że należy unikać zbyt szybkich zmian temperatur, które mogą doprowadzić do różnic w rozszerzalności cieplnej różnorodnych materiałów części składowych stropu grzejnego. Ponadto materiał budowlany powinien mieć dobrą przewodność cieplną. Należy ograniczyć przepływ ciepła do góry przez umieszczenie materiałów izolacyjnych, warstw powietrza itp. Każde ogrzewanie sufitowe działa zawsze w środkowych piętrach budynku wielopiętrowego jako ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń leżących powyżej. Działanie takie jest korzystne, ponieważ wywołuje równo- mierne ogrzanie posadzki (która jest ciepła) i pomieszczenia w kierunku pionowym. Udział ciepła odprowadzanego do góry można dowolnie ustalać przez wybór właściwych warstw izolacyjnych w części sufitu leżącej ponad rurami grzejnymi. W żadnym razie nie można przekraczać najwyższych temperatur powierzchniowych ogrzanej podłogi, podanych w rozdz. E l. Najczęściej wystarcza ogrzanie o 2 – 3 st. C powyżej temperatury pomieszczenia. [hasła pokrewne: płytki granitowe, deski elewacyjne, kamień ozdobny]

Comments Off

« Previous Entries