Beton architektoniczny
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kamień dekoracyjny wewnętrzny’

Betonowe stropy grzejne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Betonowe stropy grzejne można również wykonać z wtopionymi pustakami albo – oddzielnie od stropu konstrukcyjnego – jako stropy grzejne podwieszone. W tym ostatnim przypadku trzeba zawsze stosować specjalne deskowanie do przygotowywania stropu grzejnego. Takie stropy grzejne są jednak lżejsze od stropów omówionych po- przednio, przy czym pojemność cieplna stropu jest mniejsza, a przez to poprawia się zdolność regulacyjna całego urządzenia ogrzewczego. Dalsze rodzaje stropów grzejnych są podane w Literaturze specjalistycznej. Ogrzewanie rurami miedzianymi. Zamiast stali można również użyć miedzi jako materiału do wykonywania wężownic grzejnych. W tym celu używa się cienkościennych rur o małej średnicy. Rury łączy się przez lutowanie przy zastosowaniu specjalnych łączników. Mała średnica zewnętrzna rur umożliwia ułożenie wężownic grzejnych w tynku tak, że w przypadku sufitów o gładkiej dolnej powierzchni można je podwiesić za pomocą zamków lub uchwytów bezpośrednio na suficie. Montaż ogrzewania jest w tym przypadku znacznie ułatwiony można go jeszcze przeprowadzić na budowie w stanie surowym . W przypadku stropu belkowego albo dźwigarowego umieszcza się specjalny ruszt, na którym umocowuje się wężownice grzejne a od spodu siatkę do otynkowania. Tynk składa się z zaprawy wapiennej z dużym dodatkiem gipsu. Tynk powinien całkowicie otaczać rury miedziane, poza tym musi być dobrze wysuszony przed pierwszym nagrzewaniem. Ogrzewanie powinno być włączane powoli, podobnie jak i przy betonowych sufitach grzejnych. Zaletami ogrzewania z rurami miedzianymi, które stosuje się również jako ogrzewanie podłogowe, jest łatwiejsze wykonanie, odporność materiału na korozję i mniejsza pojemność cieplna. Koszty urządzenia zależą w dużym stopniu od ceny miedzi. Przy stosunkach panujących w Niemczech są one na ogół wyższe od kosztów betonowych stropów grzejnych. [więcej w: kamień elewacyjny, kamień dekoracyjny wewnętrzny, kamień naturalny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kamień dekoracyjny wewnętrzny’

Betonowe stropy grzejne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ostatnio, w coraz szerszym zakresie znajdują zastosowanie ogrzewania sufitowe, w których strop konstrukcyjny jest całkowicie oddzielony od stropu grzejnego. Rury grzejne są przy tym zawieszone na stropie nośnym, a stykają się z lekkim stropem pokrytym wyprawą. Dla polepszenia oddawania ciepła nasuwa się na rury nakładki blaszane (żebra), którymi ciepło przepływa do warstwy tynku. Jako przykład podano wykonanie stropu grzejnego typu Stramax. Pod stropem nośnym umieszczono ruszt z łat a, do którego umocowano podkładki stalowe b dla wężownic grzejnych f. Żebra g są wykonane z blachy aluminiowej o grubości 0,7 -1 mm otaczają one obejmą rurę i przylegają ściśle do warstwy tynku e. Dla podtrzymywania tynku przybito gwoździami do lat siatkę stalową. Aluminium z powodu swej wysokiej przewodności cieplnej nadaje się szczególnie dobrze jako materiał na tego rodzaju żebra. Mała wartość stałej promieniowania aluminium obniża ponadto znacznie wymianę ciepła między odkrytą powierzchnią nakładek a dolną powierzchnią stropu nośnego. Czasem dla zwiększenia oporu cieplnego do góry, umieszcza się pod stropem nośnym jeszcze jedną warstwę folii aluminiowej c albo warstwę izolacji cieplnej. We wszystkich grzejnych stropach żebrowych trzeba zwrócić uwagę na dobry kontakt z jednej strony między rurą grzejną a blachami przewodzącymi ciepło, z drugiej strony między blachami a tynkiem, w przeciwnym bowiem przypadku dokładne obliczenie potrzebnych powierzchni grzejnych jest niemożliwe, a ogrzewa- nie nie może być centralnie regulowane. Przez dodanie większej ilości gipsu otrzymuje się tynk, którego współczynnik rozszerzalności jest zbliżony do współczynnika rozszerzalności aluminium. Stosując jednak nawet gładkie blachy i starannie obsługując ogrzewanie należy się liczyć z odrywaniem się warstwy tynku od żeber. [więcej w: kamień elewacyjny, kamień dekoracyjny wewnętrzny, kamień naturalny]

Comments Off

« Previous Entries