Beton architektoniczny
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Odoliwiacz nalezy codziennie sprawdzac i spuszczac z niego oliwe.

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Odoliwiacz należy codziennie sprawdzać i spuszczać z niego oliwę. Płukanie odżelaziacza wodą z pompy względnie z hydroforu, spust wody po płukania oraz spust wody z filtru. Jeżeli pracuje kilka odżelaziaczy jako wspólna bateria należy każdy płukać oddzielnie, jeden po drugim. Złoże filtru należy sprawdzać co trzy miesiące przez górny właz, w szczególności czy nie jest zbrylone i zamulone. W przypadku zamulenia należy usunąć zamuloną górną warstewkę, przegrabić a następnie uzupełnić złoże do poprzedniej wysokości, tak jednak, aby odległość między górną powierzchnią złoża a krawędzią dopływu (stożek) wynosiła co najmniej 600 mm (ze względu na ekspansję złoża podczas płukania odwrotnym prądem wody). [patrz też: Kamień dekoracyjny, płyty betonowe, Płyty granitowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Odoliwiacz nalezy codziennie sprawdzac i spuszczac z niego oliwe.

Posted in Uncategorized  by admin
July 30th, 2016

Do demineralizacji (odsalania) większych ilości wody stosuje się w praktyce: elektrodializę, wymrażanie lub wyparowywanie (w krajach o ciepłym klimacie). Elektrodializa polega na połączeniu elektrolizy wody z dializą, przy stosowaniu płyt membranowych z tworzyw sztucznych. Wymrażanie, stosowane w klimacie umiarkowanym, opiera się na użyciu butanu, który parując już przy niewielkim podciśnieniu wytwarza niską temperaturę i oziębia wodę. Obie metody – elektrodializa i wymrażanie – wymagają znacznego zużycia energii: około 7 kWh na) ma odsolonej wody. [patrz też: płytki ceglane, Kamień dekoracyjny, płytki z cegły ]

Comments Off

« Previous Entries