Beton architektoniczny
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘kamień ozdobny’

Filtr z masy magno

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Twardość wody nie stanowi przeszkody w odkwaszaniu, a podwyższenie twardości jest dwukrotnie mniejsze niż w :przypadku zastosowania filtru marmurowego. Filtr z masy magno (CaC03MgO-dolomit prażony w temperaturze ok. 450°C) wiąże CO2 wg równania Grubość filtru złożonego z ziaren średn. 0,5-3,0 mm zależy od jakości wody. Dla wód miękkich, ubogich w CO2 i żelazo ilość masy magrio do odkwaszania 1 mś/godz powinna wynosić 200 kg. Natomiast przy dużej zawartości CO2 i Fe – 250 kg. Prędkość filtracji może wynosić do 20 m/godz; zużycie masy magno wynosi 1,3 mg na 1 g CO2 i 1 m wody. [więcej w: płytki elewacyjne, Kamień dekoracyjny, kamień ozdobny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kamień ozdobny’

Filtr z masy magno

Posted in Uncategorized  by admin
July 22nd, 2016

Wężownica z rur wbudowana w strop pomieszczenia staje się jedna Z części składowych urządzenia ogrzewczego, wskutek czego musi on byt tak wykonany, aby spełniał wymagania nie tylko budowlane, lecz także l ogrzewnicze. Strop musi być w stanie skompensować wydłużenia i sił, wskutek naprężeń termicznych wywołanych ogrzewaniem, a jednocześnie dobrze i równomiernie rozprowadzać strumień cieplny od rur grzejnych do powierzchni sufitu. Według zaleceń rura, a także ewentualne żebra na niej umieszczone, powinny mieć na całej powierzchni ścisły kontakt z materiałem budowlanym, który jest przewodnikiem ciepła kontakt ten powinien być stale zachowany również podczas użytkowania. Oznacza te jednak, że współczynniki rozszerzalności obu materiałów powinny być tego samego rzędu wielkości, oraz że należy unikać zbyt szybkich zmian temperatur, które mogą doprowadzić do różnic w rozszerzalności cieplnej różnorodnych materiałów części składowych stropu grzejnego. Ponadto materiał budowlany powinien mieć dobrą przewodność cieplną. Należy ograniczyć przepływ ciepła do góry przez umieszczenie materiałów izolacyjnych, warstw powietrza itp. Każde ogrzewanie sufitowe działa zawsze w środkowych piętrach budynku wielopiętrowego jako ogrzewanie podłogowe dla pomieszczeń leżących powyżej. Działanie takie jest korzystne, ponieważ wywołuje równo- mierne ogrzanie posadzki (która jest ciepła) i pomieszczenia w kierunku pionowym. Udział ciepła odprowadzanego do góry można dowolnie ustalać przez wybór właściwych warstw izolacyjnych w części sufitu leżącej ponad rurami grzejnymi. W żadnym razie nie można przekraczać najwyższych temperatur powierzchniowych ogrzanej podłogi, podanych w rozdz. E l. Najczęściej wystarcza ogrzanie o 2 – 3 st. C powyżej temperatury pomieszczenia. [hasła pokrewne: płytki granitowe, deski elewacyjne, kamień ozdobny]

Comments Off

« Previous Entries