Beton architektoniczny
Just another WordPress site

Posts Tagged ‘Płyty z piaskowca’

ZMIEKCZANIE WODY

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

ZMIĘKCZANIE WODY Twardość ogólna wody wodociągowej nie powinna przekraczać 7,1 m val/l tj. 200n (rozporządzenie z dn. 16. XI. 1961 r. ). W gospodarstwie domowym pożądana jest woda o twardości około 3°n; w wielu przypadkach dla celów przemysłowych wody o twardości powyżej 6°n muszą być zmiękczane i na przykład dla farbiarni i pralni jest pożądana woda o twardości 1-5°n. Sposoby zmiękczania wody za pomocą wapna, wapna i sody oraz mineralnych sodowych wymienników jonitowych (kationitów – permutytów) są obecnie stosowane wyjątkowo. Do zmiękczania wody stosuje się obecnie jonity organiczne, syntetyczne, o charakterze kwasowym tj. kationity (m. in. wofatyty F i P) oraz o charakterze zasadowym – anionity (m. in. wofatyt MD). [patrz też: płyty betonowe, płyty elewacyjne, Płyty z piaskowca ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Płyty z piaskowca’

ZMIEKCZANIE WODY

Posted in Uncategorized  by admin
July 19th, 2016

Na przewodzie wyjściowym należy ustawić przepływomierz Venturiego lub inny przyrząd do pomiaru objętości przepływu, przy- czym pożądany jest przyrząd samopiszący. Konieczne jest zainstalowanie sygnalizacji opartej na niezależnym źródle prądu (np. z akumulatorów), służącej do przekazywania stanów wody w studni, w zbiorniku, wskazań przepływomierza, danych o pracy silników i o zakłóceniu ruchu (np. brak prądu). Stosuje się tu podobne urządzenia sygnalizacyjne jak przy wodowskazach dalekopiszących (telelimnigrafach). Do wykonywania prostszych napraw urządza się na stacji podręczny warsztat. Smary, środki do czyszczenia oraz części zapasowe przechowywać należy w oddzielnym pomieszczeniu pod zamknięciem. Pomieszczenie dla obsługi powinno znajdować ,się w oddzielnych budynkach. Jedynie przy bardzo małych urządzeniach dopuszcza się łączenie stacji pomp z pomieszczeniem dla obsługi. Okres amortyzacyjny budynku stacji z materiałów trwałych wynosi 75 lat: dla pomp wodociągowych – 20 lat, głębinowych – 12 lat. [podobne: kamień na taras, Płyty z piaskowca, płytki granitowe ]

Comments Off

« Previous Entries